Ook dit project richt zich op straatkinderen in Accra, Ghana en is onderdeel van het onderwijs project ,Special Attention Project. Het is gebleken dat met name de oudere jongeren moeite hebben met het volgen van regulier onderwijs nadat ze, vaak voor lange tijd, op straat hebben geleefd. Om meer aan de vraag te voldoen van de jeugd wil SAP dan ook met dit project praktijkonderwijs als voorbereiding op beroepstraining op gaan zetten. De MvRF heeft het opzetten van dit programma gefinancierd.