Een tweedehands schoolbusje

Sinds 1995 heeft de Protestantse Gemeente van Olde- en Nijeberkoop een project in Oost-Java, Indonesië, ter ondersteuning van de christelijke gemeente die moeite heeft zich staande te houden in dit overwegend islamitische land.

Allereerst is de plaatselijke kerk opgeknapt en worden kinderen in een weeshuis financieel ondersteund. In 1999 is begonnen aan het ondersteunen van de christelijke lagere school “Petra” in Banyuangi. Het geld is besteed aan aanschaf van lesmateriaal en onderhoud van het schoolgebouw. In 2003 is er ook een bijdrage geleverd aan de bouw van een kleuterlokaal.

 

2004-003SchoolPetra1