Het doel van de stichting ‘Friends of Al-Falah’ is het ondersteunen van een christelijk jongerenwerk voor achtergestelde jongeren in het streng islamitische Quetta, in Pakistan. Zij doen dit samen met de Pakistaanse organisatie Al-Falah, without walls. Veel jongeren komen uit gebroken kansarme christelijke gezinnen. Hun ouders zien vaak geen kans om hun kinderen naar school te sturen of zijn niet gemotiveerd, vanwege de kosten, de slechte kwaliteit of omdat het korte termijn voordeel van een bijdrage aan het gezinsinkomen de voorkeur krijgt boven het volgen van onderwijs. Binnen onze doelgroep is er een groep jongens en meisjes die de capaciteiten hebben en gemotiveerd zijn om een universitaire of hogere beroepsopleiding te volgen. Het doel van de stichting is om een aantal van deze jongeren de mogelijkheid te bieden een opleiding te volgen. Deze opleidingen zullen voor het merendeel zijn aan een universiteit of instituut voor hogere beroepsopleiding in Quetta. In een enkel geval aan een instituut in Karachi . De MvRF financiert de kosten van 1 studiebeurs. http://friendsofalfalah.nl/nl/