Meisjeshuis Bolivia

Het NPH kindertehuis in Bolivia opende haar deuren in 2005. Het biedt onderdak en onderwijs aan 110 kinderen in 8 huizen. Jongens en meisjes wonen in aparte huizen, maar ze wonen allemaal samen op één groot terrein. Er is vanaf het begin op uitbreiding gebouwd: de grote gezamenlijke eetzaal biedt ruimte aan 500 kinderen. Er is ook een medische kliniek, een basisschool en een landbouwproject.

NPH wil ieder jaar een beetje verder uitbreiden zodat er steeds meer kinderen bij kunnen. Om meer meisjes toe te laten was een nieuw huis nodig, en daar kon de Marthe van Rijswijck Foundation mee helpen. Met onze financiële steun kon het huis voor 16 nieuwe meisjes worden gebouwd.

Bij NPH zullen krijgen deze meisjes een veilig thuis in een liefdevolle omgeving. Het biedt ontsnapping aan de armoede, want ze zullen ook onderwijs krijgen. Ook krijgen toegang tot gezondheidszorg. Zo wil NPH Bolivia deze 16 meisjes een betere toekomst bieden.

Na een kleine vertraging ten gevolge van het rondkrijgen van de financiering, is het bouwen van het nieuwe huis afgerond in mei 2015. De Marthe van Rijswijck Foundation heeft de bouw mogelijk gemaakt door de bouwmaterialen te financieren – wij vinden het nieuwe huis prachtig!