In januari 2006 begon East African Care (EAC) al een schoolproject, speciaal bedoeld voor wat oudere (wees)kinderen die vaak nauwelijks onderwijs hadden gehad. Ze sponsorden al 25 kinderen toen bleek dat het voor een aantal kinderen niet mogelijk was om door te leren op de middelbare school. Voor hen was een nieuw plan nodig voor hun toekomst.

Voor deze kinderen wilde EAC een tuinbouw- en kippenproject starten. Dit was van levensbelang voor de kinderen die op dat moment onderwijs nog werk hadden, en dus nauwelijks een toekomst. Ze begonnen al goed met een stuk land, een waterput en een latrine maar er moest nog veel gebeuren. Er moest een omheining komen, een watertoren, een tap zodat de mensen uit de omgeving ook water zouden kunnen halen, er was elektriciteit nodig, een huisje op het land, een kas, planten en bomen, en een kippenren met kippen. De Marthe van Rijswijck Foundation kon financieel bijdragen aan de bouwmaterialen van deze essentiële elementen.

Inmiddels loopt het project al goed. De jongeren begonnen met het ruimen van het terrein en bouwden een hek zodat er geen wilde dieren konden komen. Er kwamen stallen, een watertorren. Al snel werd rijst en mais geplant, toen tomaten, aubergine, pepers, papayabomen, meloenen en bonen – het gaf een prachtige oogst. De jongeren leerden veel en er was natuurlijk ook de nodige tegenslag. Zo waren er een landelijke insectenplagen die het mais aantastte en ging de prijs van vee omhoog. Toch was er een goede oogst en konden de kinderen ieder Kshs. 2,000 per maand betaald worden! Een geweldig resultaat.