Bouwen van een educatie en training centrum

Het doel van de The ZALA Foundation is armoede bestrijding en natuurbescherming.  Armoede bestrijding door het geven van trainingen aan jongeren en vrouwen op verschillende gebieden en het creëren van banen. Natuurbescherming door middel van het opzetten van een educatie programma van jongeren. Het educatie centrum heeft als doel bewustzijn te creëren te maken voor het belang van natuurbescherming.

In het gebied in Zanzibar waar de projecten van The ZALA Foundation worden opgezet leven meer dan 50 % van de mensen onder de armoede grens.  Dit  gebied heeft ook beperkte arbeidsmogelijkheden en het niveau van onderwijs is erg laag. Het project waarmee The ZALA Foundation in  2009 mee bezig zal zijn is het opzetten van een educatie en training centrum voor jongeren. Deze zal zich bezighouden met het vergroten van de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. Bij dit trainingscentrum zullen jongeren verschillende opleidingen kunnen volgen waarbij voor hun de mogelijkheid tot het vinden van een baan zal worden vergroot. Een deel van de jongeren zullen opgeleid worden tot gids en gaan werken in het park dat samenwerkt met de ZALA foundation en dat is gericht op natuurbescherming. Hiernaast zullen in het educatie gedeelte van het centrum lessen worden gegeven aan jongeren gericht op natuurbescherming De bouw van het training en educatie centrum is medegefinancierd door de MvRF.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA