Project zilversmid – 2014

Begin 2014 heeft de MvRF de opstartkosten van een zilversmidproject gefinancierd. Het project richt zich op kansarme wijk- en straatkinderen van het opvanghuis van stichting Inti Huahuacuna in Cusco. De bedoeling is dat het project uiteindelijk zelfstandig zal draaien. De eerste groep studenten heeft inmiddels de opleiding afgerond.