Colour4Kids

Een huis voor straatkinderen – 2012

Nieuwbouw opvanghuis voor straatkinderen – 2015

Project zilversmid – 2014

Renovatie van het dak van een weeshuis – 2012

Renoveren en decoreren van opvang – 2009