Wim van den Burg organiseert al sinds 1987 structurele ontwikkelingshulp in het gebied Mpeketoni, in het Noord-Oosten van Kenia. Wim is leraar Engels op een middelbare school. Tot twee keer toe is het hem mogelijk gemaakt om langere tijd in Kenia te verblijven om de projecten te begeleiden. Zijn rechterhand in Kenia is David Kinyanjui.

Het uitgangspunt van de projecten van De Spirit in ‘t Westland is de verbetering van levensomstandigheden van de armen. En de steun die geboden wordt moet van blijvende waarde zijn. Samen met autoriteiten en missionarissen wordt er gekeken waar de nood het hoogst is.
In de loop der jaren zijn er 17 basisscholen (met elk 5 klaslokalen), 5 kleuterscholen, 12 gebouwen met 3 kamers voor leerkrachten, 18 waterputten, 65 latrines, 1 ziekenhuis, zonnepanelen, medicijnen, een kliniek en een opvangtehuis voor straat- en weeskinderen in Nairobi gebouwd. Een kerk is in aanbouw. Middels het NCDO krijgt Wim alle sponsorgelden verdubbeld. Zo kan hij nog meer besteden aan de projecten.