Bouw van een centrum voor technische beroepsopleidingen

Mobiele gezondheidspost

Onderwijs voor dove kinderen